aQrate/ MyQ

Živimo u svetu personalizacije, gde su brže, lakše i bezbednije ključni za stvaranje poboljšanog iskustva i gde dokaz i opravdanje zauzimaju istaknutu ulogu u bilo kom procesu nabavke.

aQrate može da prati proces štampe u Vašem poslovnom sistemu i da prikazuje rezultate u tabelarnom obliku. Praćenje korišćenja pojedinačnih uređaja za štampu omogućava kasniju optimizaciju jer daje uvid u troškove. Velika prednost koju nudi softwersko rešenje aQrate je Sigurna štampa (Secure print), koja u mrežnom okruženju iz dana u dan ima sve veći značaj. Na ovaj način obezbeđujete potpunu kontrolu nad štampanim dokumentima. aQrate je rešenje koje kontroliše i distribuira štampu u mrežnom okruženju. Svaki posao štampe se šalje na aQrate server gde se skladišti dok ga korisnik ne oslobodi. Na taj način posao štampe se povezuje sa određenim pojedincem, odeljenjem ili projektom. Naravno, kao administrator print sistema moguće je dodeljivati prava pristupa za pojedinačne korisnike.

AQrate radi u saradnji sa Triumph-Adler Fleet Managerom kako bi u realnom vremenu pratio broj otisaka, status tonera, status grešaka na mašini.

Direktno štampanje (Direct print)

Svaki posao štampe "prolazi kroz" AQrate server i odmah se štampa. Server analizira i snima sve podatake (broj strana, crno belih ili u boji, upotrebu dvostrane štampe, izlazni uređaj za štampu, korisnik koji je poslao posao na štampu, kao i odeljenje u kojem se nalazi korisnik).

Sigurnosna štampa (Secure print) i “Follow me” štampa

Sigurnosna štampa (kao i odložena štampa) je funkcija koja zaustavlja zadatak poslat na uređaj za štampu, sve dok se korisnik ne identifikuje na uređaju. Prema tome, korisnik ima kontrolu nad svojim dokumentima. Budući da je zadatak poslat sa servera na štampač i na osnovu dozvole korisnika, uvek možete da odaberete na kojem štampaču želite da štampate dokumente. Ova funkcija se zove „prati me“ („follow me“). Korisnik može da se identifikuje putem kartice, PIN-a, korisničkog imena i lozinke sa domena. S obzirom da je sve centralizovano nema potrebe da konfigurišete svaki uređaj pojedinačno niti da pravite posebne korisničke naloge za svaki uređaj.

Kopiranje

aQrate može da kontroliše i proces kopiranja. Uređaj je zaključan dok se korisnik ne autentifikuje. Posle autentifikacije korisniku se otključava ekran (display) na uređaju i moguće ga je koristiti na uobičajen način. Sve kopije će se za vreme trajanja dozvole obračunavati i dodeljivati određenom korisniku. Odjava se dešava kada ponovo prinesete karticu ili protekne vreme za autentifikaciju, ili ako korisnik nema dovoljno privilegija za poslat posao štampe. Za kopije, u zavisnosti od uređaja moguće je pratiti i broj izlaza i kolor rezoluciju. aQrate može da prati i dupleks (dvostrani izlaz), i razlikuje A3/A4 format. Ako korisnik kopira na kolor uređaju, a ova funkcija u aQrate mu je onemogućena, program će automatski zaključati uređaj uz odgovarajuću poruku o pravima pristupa.

Povezivanje preko LDAP

Korisničke naloge je moguće uvesti u aQrate aplikaciju iz nekoliko spoljnih izvora (baze podataka, CSV i XML datoteke), kao i direktne veze preko LDAP-a (Active Directory, OpenLDAP, NDS)

Statistički izlazi AQrate

Moguće je pratiti sledeće parametre:

  • broj otiska, kopija
  • upotrebu dvostrane štampe (duplex)
  • kolor / crno-bele stranice

Mogućnosti praćenja:

  • korisnici,
  • projekti,
  • uređaji,
  • odeljenja,
  • centri troškova

Mogućnost slanja automatizovanih izveštaja:

Odgovorno lice može redovno da prima izveštaje sa ukupnom cenom za određeno odeljenje (ili neki drugi kriterijum).

aQrate Terminal Embedded

Terminal Embedded je softverski modul koji se instalira na sam uređaj i koji služi za autentifikaciju korisnika i upravljanje poslovima štampe i skeniranja. Svaki posao štampe se skladišti na print serveru, prilikom autentifikacije posao se povlači sa servera i štampa na uređaju na kojem se korisnik autentifikovao. Zbog alokacije troškova po korisniku ili odeljenju, bitno je napomenuti da je uređaj blokiran za kopiranje i prilikom autentifikacije uređaj se otključava i korisnik može da kopira/skenira dokumente. Treba napomenuti da se ovaj sistem autentifikacije može nadograditi na sistem autentifikacije putem beskontaktnih kartica uz USB Card Reader

Kako bi ste bolje razumeli i videli kako radi panel, možete otići na simulator panela kako bi ste se bolje upoznali sa okruženjem.

Olakšan proces skeniranja

Funkcija Easy Scan omogućava Vam automatizovan proces povezivanja višenamenskog štamača (MFP) na personalizovano odredište za skeniranje kao što je mrežna fascikla, skladište u oblaku ili email. Ova funkcija se može unapred podesiti tako da jedan klik na ikonu pokreće ceo proces, sve dok dokument ne stigne na željenu lokaciju. Ovakav proces smanjuje nepotrebne korake – štedi vreme i novac.

Integracijom ScannerVisiona sa aQrate otključavate napredne opcije skeniranja na vašim multifunkcionalnim uređajima.

Dokumenti se mogu konvertovati u PDF-ove koji se mogu pretraživati zahvaljujući optičkom prepoznavanju znakova (OCR). Funkcija pretraživanja punog teksta kasnije je od velike pomoći kada korisnik traži određene informacije među hiljadama datoteka u svom sistemu.

Sačuvajte skenirani dokument uključujući važne podatke. Tokom procesa skeniranja, možete uneti dodatne informacije o dokumentu koji se skenira. Obično za fakturu možete da unesete npr. broj fakture, datum dospeća, ukupni iznos i valutu. Ovi indeksi će se pojaviti zajedno sa vašim dokumentom u internom sistemu.

aQurate Vam omogućava da skenirate na popularne Cloud usluge kao što su Box.com, SharePoint Online, OneDrive, OneDrive for Business, GoogleDrive, Amazon Veb Services S3 ili Dropbox. To čini dostupnost skeniranih dokumenata i saradnju sa vašim kolegama lakšom nego ikada ranije.

Operativni sistem klijenta

Windows 8.1 /10/11

Operativni sistemi servera

Windows Server 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019/ 2022, podržana je samo 64bit arhitektura

Kompatibilni uređaji

Triumph Adler multifunkcijski uređaji kompatibilni sa HyPAS

aQrate/ MyQ – pošalji upit

Hvala. Poruka je poslata.
Greška. Pokušajte ponovo kasnije.