SafeQ softver

Da li ste se ikada zapitali koji članovi osoblja provode najviše vremena štampajući i kopirajući? Danas je lako voditi digitalnu evidenciju ko šta i kada radi na kojem multifunkcionalnom štampaču. Ovakav monitoring multifunkcionalnih štampača daje pregled kompanijama koji sistem u njihovoj floti umreženih štampača se koristi u kojoj meri - i ko. Kada je reč o zaštiti podataka, to znači da svaki zaposleni mora da potvrdi svoj identitet na multifunkcionalnom uređaju pre nego što može da štampa, skenira ili kopira. Ovakav način autentifikacije korisnika pomaže takođe u sprečavanju da dokumenta dospeju u pogrešne ruke. Softver SafeQ vam nudi rešenje za sve ove poslovne izazove.

Prednosti ovog softvera su i te što omogućava da se željena dokumenta štampaju lokalno a i globalno.Kako se to postiže? Implementacijom i konfiguracijom SafeQ softvera na centralnim i udaljenimlokacijama minimizira se mrežni saobraćaj i pruža infrastruktura koja je samoodrživa i pouzdana, pa poslovi štampe ne moraju da putuju kroz WAN. Jedan od modula kojim raspolaže SafeQ je modul za upravljenje pravima (RBE), uz pomoć koga organizacija može da napravi dodatne uštede, pošto je svaki posao procesiran u skladu sa određenim pravima. SafeQ rešenje omogućava bezbedno štampanje i fleksibilnost da se dokumnet odštampa na bilo kojem uređaju, na bilo kojoj lokaciji.

Još jedan od modula SafeQ je SafeQ Mobile Printing koji omogućava korisnicima da štampaju sa svojih smart telefona i/ili tableta bez predhodno instaliranih drivera. Sve što treba da uradi klijent je da pošalje željeni fajl kao najobičniji e-mail sa prilogom a SafeQ će završiti ostatak posla. Kako bi dobio odštampani dokument korisnik treba da se prijavi na bilo koji uređaj sa svijim PIN-om ili RFID karticom.

SafeQ softver je tako dizajniran da se lako instalira, održava i nadograđuje. Sam softver analizira operaciju svakog štampača u svom radnom ukruženju i tačno zna šta se dešava sa poslovima. Sve operacije prolaze kroz centralni server pa ih SafeQ čuva u bazi podataka. Ove informacije se mogu iskoristiti dalje u bilo koje vreme u organizaciji, kako bi se analizirale mogućnosti za dodatne uštede.

Uz SafeQ softver je obezbeđena apsolutno sigurna štampa, jer svaki posao se čuva na SafeQ print server. Pre početka bilo koje štampe, uređaj čeka da se korisnik identifikuje šifrom, a posebna je prednost što korisnik ne mora da ide do jednog konkretnog štampača.

Više o softveru

Hvala. Poruka je poslata.
Greška. Pokušajte ponovo kasnije.