Advanced Print Solution softver

Da li ste se ikada zapitali koji članovi osoblja provode najviše vremena štampajući i kopirajući? Danas je lako voditi digitalnu evidenciju, ko, šta i kada radi na kom multifunkcionalnom štampaču. Ovakav monitoring multifunkcionalnih štampača daje pregled kompanijama koji sistem u njihovoj floti umreženih štampača se koristi u kojoj meri - i ko. Kada je reč o zaštiti podataka, to znači da svaki zaposleni mora da potvrdi svoj identitet na multifunkcionalnom uređaju pre nego što može da štampa, skenira ili kopira. Ovakav način autentifikacije korisnika pomaže takođe u sprečavanju da dokumenta dospeju u pogrešne ruke. Softver Advanced Print Solution vam nudi rešenje za sve ove poslovne izazove

Prednosti ovog softvera su i te što omogućava da se željena dokumenta štampaju lokalno, a i globalno. Kako se to postiže? Implementacijom i konfiguracijom Advanced Print Solution softvera na centralnim i udaljenim lokacijama smanjuje se mrežni saobraćaj i pruža infrastruktura koja je samoodrživa i pouzdana, pa poslovi štampe ne moraju da putuju kroz WAN. Jedan od modula kojim raspolaže Advanced Print Solution je modul za upravljenje pravima (RBE), uz pomoć koga organizacija može da napravi dodatne uštede, pošto je svaki posao procesuiran u skladu sa određenim pravima. SafeQ rešenje omogućava bezbedno štampanje i fleksibilnost da se dokument odštampa na bilo kojem uređaju, na bilo kojoj lokaciji.

Još jedan od modula Advanced Print Solution sotvera je Advanced Print Solution Mobile Printing koji omogućava korisnicima da štampaju sa svojih smart telefona ili tableta bez prethodno instaliranih drajvera. Sve što je potrebno da korisnik uradi, jeste da pošalje željeni fajl kao najobičniji imejl sa prilogom, a Advanced Print Solution će završiti ostatak posla. Kako bi dobio svoj odštampani dokument korisniku je potrebno da se prijavi na bilo koji uređaj svojim PIN-om ili RFID karticom.

Advanced Print Solution softver je tako dizajniran da se lako instalira, održava i nadograđuje. Sam softver analizira operaciju svakog štampača u svom radnom ukruženju i tačno zna šta se dešava sa poslovima. Sve operacije prolaze kroz centralni server pa ih Advanced Print Solution čuva u bazi podataka. Ove informacije se mogu iskoristiti dalje u bilo koje vreme u organizaciji, kako bi se analizirale mogućnosti za dodatne uštede.

Uz Advanced Print Solution softver je obezbeđena apsolutno sigurna štampa, jer svaki posao se čuva na Advanced Print Solution print server. Pre početka bilo koje štampe, uređaj čeka da se korisnik identifikuje šifrom, a posebna je prednost što korisnik ne mora da ide do jednog konkretnog štampača.

Više o softveru

Hvala. Poruka je poslata.
Greška. Pokušajte ponovo kasnije.