Filteri

Sistem štampe

Format papira

Vrsta štampe

Dodatne funkcionalnosti

Brzina štampe

Štampač etiketa

Fleksibilni štampač nalepnica koji vam omogućava kvalitetnu štampu manjih tiraža
Štampač nalepnica sa 5 stanica doprinosi fleksibilnosti vaše ponude