Politika privatnosti

Politika privatnosti reguliše praksu prikupljanja informacija od korisnika prilikom korišćenja internet stranice www.originalgrupa.com (u daljem tekstu "Web sajt"), kao i njihovo skladištenje u bazama podataka firme Original DOO (u daljem tekstu "Kompanija").

Zadržavamo diskreciono pravo da ovu Politiku privatnosti možemo izmeniti u svako doba i da tako izmenjen tekst postane važeći odmah po objavi istog na Web sajtu. Nastavak Vašeg korišćenja Web sajta nakon izmena, podrazumeva da prihvatate sve uslove tako izmenjene Politike privatnosti. Savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Politici privatnosti, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.

Vaše lične podatke koristimo isključivo kako bi Vam ponudili proizvode ili usluge, proverili administrativne zadatke, kontaktirali Vas, poboljšali naše oglašivačke i promotivne rezultate i poboljšali ponudu proizvoda ili usluga na tržištu, kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornih za sprovođenje zakona.Zadržavamo pravo da Vaše lične podatke prikažemo samo banci i kurirskoj službi koja vrši isporuku na zadatu adresu.

Kompanija se ograđuje od eventualnog korišćenja ličnih informacija od strane drugih lica u bilo koje druge svrhe od navedene, te stoga ne može biti odgovorna za eventualnu štetu.

Ukoliko želite da povučete saglasnost za obadu podataka taj zahtev možete uputiti mejlom na adresu office@originalgrupa.com

Original DOO će u obradi tog zahteva utvrditi da li je opravdan i dalje postupiti u skladu sa zakonom.

Prikupljanje informacija

Kompanija kao prodavac proizvoda ulaže maksimalne napore radi zaštite Vaše privatnosti kao korisnika. Kako biste lakše razumeli koje informacije prikupljamo i kako ih koristimo preporučujemo da pažljivo pročitate "Politiku privatnosti".

Tokom procesa kupovine proizvoda neophodno je da unesete određene podatke o sebi, kao što su: ime, prezime, telefon, email…

U slučaju korišćenja opcije da Vam se proizvodi isporuče na zadatu adresu, neophodno je da unesete Vašu adresu stanovanja kao i adresu dostave.

Pored ovih prikupljaju se i automatske informacije, koje se odnose na vrstu pretraživača koji koristite, Vašu IP adresu i informacije o Internet provajderu. Ove informacije je mogućekoristiti bez ograničenja za rešavanje administrativnih problema Web sajta, za poboljšanje promotivnih rezultata, unapređenja ponude na tržištu, za analizu trendova, prikupljanje demografskih podataka i saradnju sainstitucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

Bezbednost podataka

Bezbednost Vaših ličnih podataka je nama od izuzetne važnosti. Vaše lične informacije se čuvaju na serveru kom mogu pristupiti samo ovlašćena tehnička lica.

Objavljivanje informacija

Prilikom kupovine proizvoda na našem sajtu, neophodno je da otkrijemo Vaše ime, prezime, telefon i ostale informacije vezane za Vašu kupovinu kurirskoj službi koja vrši isporuku robe na adresu koju ste naveli. Ovo je neophodno kako bi kurirska služba izvršila preciznu dostavu poručenih proizvoda. Mi nemamo kontrolu nad onim šta te treće strane rade sa informacijama koje smo im dali, pa stoga nismo odgovorni za bilo kakve eventualne štetne radnje trećih lica. Takođe zadržavamo pravo da objavimo Vaše lične podatke u skladu sa zakonom, kada verujemo da je otkrivanje neophodno za zaštitu naših prava i/ili u skladu sa sudskim postupkom ili sudskim nalogom.

Zbog prirode i složenosti internet mreže ne možemo garantovati potpunu zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa Web sajta. Takođe ne možemo obezbediti da sve Vaše privatne komunikacije i druge lične informacije nikad neće biti otkrivene na drugačije načine koji nisu opisani u ovoj Politici privatnosti. Stoga nismo odgovorni za bilo kakve eventualne štetne radnje trećih lica koja te poverljive informacije neovlašćeno primaju i koriste. Informacije koje ste objavili na javnim delovima Web sajta mogu takođe biti dostupne drugim korisnicima i trećim licima i kao takve mogu se bez Vašeg znanja pojaviti na drugim internet stranicama ili web pretraživačima, pa ni u tom slučaju nismo odgovorni za bilo kakvu eventualnu štetu.

Kupovinom na internet stranici www.originalgrupa.com smatra se da ste ovu Politiku privatnosti u celosti pročitali, razumeli i prihvatili.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Original doo Beograd prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • Email adresa
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Adresa stanovanja
 • IP adresa

Svrha obrade i pravni osnov

Original doo koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Pružanje osnovnih usluga
 • Obrada transakcija
 • Komunikacija sa korisnicima
 • Ponude novih proizvoda i usluga
 • Druge svrhe
 • Isporuka robe

Original doo podatke o ličnosti obrađuje u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1, 2 i 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), odnosno:

 • na osnovu Vašeg pristanka na obradu Vaših podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha,
 • jer je obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog Vama kao sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev kao lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora i
 • jer je obrada neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza Original doo kao rukovaoca

Korisnici podataka

Pristup vašim podacima imaju:

 • Zaposleni u Original doo u meri u kojoj je to neophodno radi izvršenja ugovora zaključenog Vama kao sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev kao lica na koje se podaci odnose, u cilju ispunjenja svrhe obrade (pružanje osnovnih usluga, obrade transakcija, komunikacije sa Vama kao korisnikom, ponude novih proizvoda i usluga, i druge svrhe)
 • IT podrška u meri u kojoj je to neophodno radi ispunjenje svrhe obrade (pružanje osnovnih usluga, obrade transakcija);
 • Kurirske službe u meri u kojoj je to neophodno radi ispunjenje svrhe obrade (isporuke robe)

Zaštita podataka

U skladu sa nivoom tehnoloških dostignuća i troškovima njihove primene, prirodom, obimom, okolnostima i svrhom obrade, kao i verovatnoćom nastupanja rizika i nivoom rizika za prava i slobode pravna lica, Original doo sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigli odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik.

Original doo je preuzeo odgovarajuće mere da svi sistemi, servisi i oprema koja se koristi za obradu Vaših ličnih podataka ispunjavaju prihvatljive standarde informacione bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti.

Pristup prikupljenim podacima o ličnosti je u Originalu doo omogućen je samo onima koji imaju pravni osnov za njihovu obradu, uz odgovarajuću evidenciju svakog pristupa i eventualnog ažuriranja.

Sistemom korisničkih uloga su definisani odgovarajući nivoi prava pristupa prikupljenim podacima o ličnosti. Sistem korisničkih uloga precizno definiše najpre kojim podacima korisnik kome je dodeljena određena rola uopšte može da pristupi, a zatim i na koji sve način može da ih obrađuje. U ovom slučaju, korisnici su zaposleni, IT podrška i kurirske službe.

Korisničke uloge koje su namenjene zaposlenima usaglašene su sa njihovim ulogama u poslovnim procesima, odnosno sa opisima njihovih poslova, u skladu sa Pravilnikom o radu.

Zaposlenima, IT podršci i Kurirskim službama omogućen je pristup isključivo onim podacima o ličnosti koji su im potrebni za realizaciju aktivnosti koje obavljaju.

Ažuriranje podataka o ličnosti, odnosno izmenu i brisanje podataka, je omogućeno samo onim zaposlenima kojima to spada u opis posla, u skladu sa Pravilnikom o radu.

Original doo čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda ne dužeg nego što je neophodno, za pružanje usluga Vama, kao i radi poštovanja naših zakonskih obaveza, u skladu sa članom 24 Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018), u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Original doo ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Informacije o internet stranici Original doo, Facebook stranici Original doo i Instagram stranici Original doo

Ove informacije se odnose samo na našu veb stranicu na https://www.originalgrupa.com. Ako ste preusmereni na druge stranice preko linkova na našim stranicama, molimo Vas da se informišete o tome o odgovarajućem rukovanju vašim podacima.

Koje lične podatke sakupljamo i zašto ih sakupljamo

Komentari

Kada ostavljate komentare na našoj internet stranici, prikupljamo podatke prikazane u obrascu za komentare, a takođe i Vašu IP adresu i niz korisnika korisničkog agenta za pomoć́ pri otkrivanju spama.

Mediji

Ako postavljate fotografije na internet stranicu, trebalo bi da izbegnete učitavanje slika pomoću ugrađenih podataka o lokaciji (EKSIF GPS), budući da drugi posetioci internet stranice mogu preuzeti i izvući podatke o lokaciji iz fotografija.

Kontakt forma

Ako koristite naš kontaktni obrazac da nam pošaljete poruku, mi ćemo koristiti informacije u obrascu samo da bi odgovorili na pitanje i kontaktirali vas u vezi sa vašim upitima. Informacije koje pružate preko našeg kontakt formulara neće se obrađivati na bilo koji drugi način i samo će se koristiti za komunikaciju u vezi sa vašim pitanjima.

Ugrađeni sadržaj sa drugih web stranica

Članci na našoj internet stranici mogu uključivati ugrađeni sadržaj (npr. Video zapise, fotografije, članke, itd.).

Ugrađeni sadržaj sa drugih internet stranica se ponaša na isti način kao i da je posetilac posetio drugu internet lokaciju.

Ove internet stranice mogu prikupljati podatke o Vama, koristiti kolačiće, ugrađivati dodatna praćenja treće strane i nadgledati svoju interakciju sa tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje interakcije sa ugrađenim sadržajem ako imate nalog i prijavljeni ste na toj web lokaciji.

Upotreba vaših podataka

Original doo primenjuje princip ekonomičnosti podataka, tj. svi prikupljeni podaci su nam potrebni za ispunjavanje odgovarajuće svrhe, I za svrhe osim navedene isti se neće koristiti.

Vaši lični podaci neće biti preneti trećim licima bez vaše izričite saglasnosti ili bez pravnog osnova. Nakon završetka obrade, vaši podaci će biti izbrisani. Nakon isteka zakonske obaveze čuvanja navedenih podataka, ovi podaci će biti izbrisani osim ako ste izričito pristali na njegovu daljnju upotrebu.

Izvori podataka

Dobijamo podatke direktno od Vas kao korisnika (uključujući i preko uređaja koje koristite).

Datoteke sa beleškama

Kada posetite našu internet stranicu, prvo se čuvaju sledeći podaci: vaša IP adresa (isključivo za zaštitu naših sistema), udaljeni host, prenosi podataka, stranica za upućivanje, kao i datum i vreme. Pored toga, čuvaćemo korisničko sredstvo, pregledač i operativni sistem, u cilju optimizacije.

Obrada se vrši isključivo za zaštitu naših sistema (izbegavanje zloupotreba), za potrebe statističke analize i za optimizaciju naših usluga i internet stranice. Ne izvršavamo personalizovano vrednovanje bez vaše prethodne saglasnosti.

Informacije o kolačićima

Koristimo kolačiće kako bi optimizovali našu web stranicu. Kolačići (cookies) su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru. Kolačići se brišu nakon zatvaranja pretraživača. Ostali kolačići ostaju na Vašem računaru (dugotrajni kolačići) i prepoznaju ga sledeći put kada posetite našu internet stranicu. Ovo će nam omogućiti da vam pružimo bolji pristup na našem sajtu. Kada u budućnosti budete pristupili našoj internet stranici, naša stranica može "izvući" ili “dohvatiti” podatke koji su sačuvani u kolačiću, kako bi internet stranica bila obaveštena o Vašoj prethodnoj korisničkoj aktivnosti.

Možete sprečiti skladištenje kolačića tako što izaberete “blok cookie” u podešavanjima pretraživača. Međutim, ovo može ograničiti funkcionalnost internet stranice I samim tim naših usluga koje Vam putem internet stranice pružamo.

Kada posetite našu internet stranicu, postoje određene informacije koje su zabeležene i koje su uglavnom anonimne informacije, odnosno ne otkrivaju vaš identitet.

U pitanju su sledeće informacije:

 • vaša IP adresa ili IP adresa proxy servera
 • ime domena;
 • naziv vašeg provajdera internet, u zavisnosti od konfiguracije vaše ISP veze;
 • datum i vreme vaše posete internet stranici;
 • dužini vaše sesije;
 • stranice na koje ste pristupili;
 • koliko puta ste pristupili našem sajtu u roku od mesec dana;
 • URL adresi datoteke koju ste pogledali i informacije koje se odnose na nju
 • Internet stranica koja vas je uputila na našu internet stranicu; i
 • operativni sistem koji vaš računar koristi.

Povremeno ćemo koristiti kompanije za reklamiranje trećih lica da prikazuju oglase na osnovu prethodnih poseta našoj internet stranici. Na primer, ako posećujete našu internet stranicu, možete kasnije videti dodatak za naše proizvode i usluge kada posetite druge internet stranice.

Ako ostavite komentar na našoj stranici, možete se odlučiti da sačuvate svoje ime, adresu e-pošte i lokaciju u kolačićima. Ovo je za vašu pogodnost, tako da ne morate ponovo popuniti svoje podatke kada ostavite novi komentar.

Newsletter

Naša internet stranica nudi elektronski bilten na koji se možete dobrovoljno prijaviti i odjaviti u bilo koje vreme. Vaša e-adresa će se koristiti isključivo za slanje e-pošte, u vezi sa našim proizvodima i uslugama.

Primaoci podataka

Google Analytics

Naša internet stranica koristi Google analitiku, uslugu web analitike koju pruža Google Inc. (“Google”). Google analitika koristi “kolačiće”, Informacije koje generiše kolačić o vašoj upotrebi ove web lokacije (uključujući i vašu IP adresu) će se preneti na Google server u Sjedinjenim Državama i tamo se čuvati. Google će koristiti ove informacije da proceni vašu upotrebu internet stranice,, da sastavlja izveštaje o aktivnostima internet stranice za operatere internet stranice i da pruži druge usluge vezane za aktivnosti internet stranice i korišćenje interneta. Google može preneti ove informacije i na treće strane ako to zahteva zakon ili ako treća lica obrađuju ove podatke u ime Google-a. Google neće povezivati vašu IP adresu sa bilo kojim drugim Google podacima pod bilo kojim okolnostima. Možete da sprečite instalaciju kolačića tako što ćete podesiti softver pretraživača shodno tome. Možete odbiti prikupljanje i korišćenje vaše IP adrese od strane Google analitike u bilo koje vreme, s tim što odbijanje ima pravnu snagu od momenta odbijanja i ne deluje retroaktivno. Dodatne informacije možete pronaći na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Facebook i Instagram

Takođe možemo koristiti komunikacijske alate sa društvene mreže na Facebook-u, posebno sa Product Website Publikacije kupaca. Ovaj proizvod generiše nepovratnu, ne-ličnu kontrolnu (vrednu vrednost) od vaših podataka o korišćenju koje se mogu dostaviti Facebook-u za potrebe analize i marketinga u Sjedinjenim Državama. Za više informacija o svrsi i obimu prikupljanja podataka i daljoj obradi i korišćenju podataka od strane Facebook-a, kao i o vašim preferencama privatnosti, molimo vas pogledajte u Politici privatnosti Facebook-a koja se može naći na www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ i www.facebook.com/privacy/explanation

Ako želite da se odbijete prikupljanje i korišćenje Vaših podataka na Facebook-u, možete to učiniti na www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Komentari posetilaca na Fejsbuku mogu se proveriti putem automatske usluge za otkrivanje spama.

Sve navedeno se odnosi i na Instagram stranicu Original doo. Ako želite da se odbijete prikupljanje i korišćenje Vaših podataka na Instagramu, možete to učiniti na https://help.instagram.com/402411646841720

Vaša Prava

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 • Pravo da od Originala doo zahtevate pristup, ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti,
 • Prava da od Originala doo zahtevate ograničenje obrade,
 • Pravo na prigovor,
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva,
 • Pravu podnošenja pritužbe Povereniku
 • Pravo na informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti Pristup Vašim podacima o ličnosti, informacije o svrsi obrade, o vrstama podataka koje se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama, o predviđanom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;

Na Vaš zahtev, Original doo dostaviće Vam kopiju podataka koje obrađuje, a koji se odnose na Vas. Original doo može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Original doo na sledeće načine:

Email: office@originalgrupa.com

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.