Česta pitanja

1. Kako izabrati idealan štampač?

Sve zavisi od potreba posla. Najvažnije je da znate što preciznije za šta će Vam štampač ili multifunkcijski uređaj služiti. U zavisnosti od vrste i obima posla pristupa se i selekciji potencijalnih uređaja. Zato je uvek dobro rešenje prvo pozvati i zatražiti pomoć u izboru od konslutanata u prodaji koji mogu dosta pomoći u sužavanju izbora i preporučiti optimalno rešenje. Veoma često se zaključi da je skuplji uređaj zapravo u ukupnom trošku rentabilnije i kvalitetnije rešenje za korisnika jer je ukupna cena koštanja na kraju zapravo niža.Osim mogućnosti da se uštedi razgovor sa konslutantom prodaje koji je potpuno besplatan može u mnogome da pomogne jer današnji uređaji podržavaju i razna korisna software rešenja, sigunosne protokole za zaštitu podataka i slične alate za lakše i kvalitetnije obavljanje posla.

2. Koliko je bitna brzina štampača?

Brzina štampača je veoma često jedan od presudnih argumenata za kupovinu uređaja. Ipak, treba imati u vidu da se deklarisana brzina odnosi isključivo na kontinuirani rad u serijama a u praksi jako mali broj korisnika zapravo radi u takvom obimu. Zato treba obratiti pažnju na vreme prve kopije/odštampane strane, a ono je veoma slično i kod bržih i kod nešto sporijih uređaja. Kako u realnom radu zapravo najčešće radimo male serije od svega nekoliko vezanih stranica ukupna razlika u vremenu između brzih i nešto sporijih uređaja merena je sa možda samo nekoliko sekundi što zapravo u realnom radu nikome ni ne smeta.

3. Koliko košta jedna odštampana strana?

Puno toga zavisi pre svega od izbora samog uređaja.Korisnici često izbor vezuju za cenu samog uređaja a pri tome zaboravljaju da postoje i drugi troškovi koji slede tokom eksploatacije samog uređaja. Osim cene samog uređaja, toneri, rezervni i potrošni delovi i servisna usluga predstavljaju najvažnije troškove. Korišćenje neoriginalnih (kompatibilnih) tonera, uprkos prividno niskoj ceni, često može da bude prilično skupo rešenje jer zbog lošeg kvaliteta praha dolazi do oštećenja ostalih delova u štampaču a pored toga i deklarisani kapacitet najčešće nije ni blizu realnog utroška. Kako bi izbegli sve skrivene troškove naša preporuka je uvek da se već prilikom kupovine zatraži odmah i ugovor o održavanju po stranici kako bi od samog početka ukupan trošak bio jasno vidljiv. Na ovaj način, osim jasno definisane cene svih troškova, korisnik dobija i dodatni popust prilikom nabavke štampača a u slučaju kvara može računati i na zamenski uređaj.

4. Šta raditi kada se štampač pokvari?

Kao i kod svih tehničkih uređaja postoje ovlašćeni servisi koji će rešiti izazove i otkloniti smetnje u radu. Imajući u vidu da je zakonski garantni rok 2 godine a da je radni vek štampača najčešće 5-7 godina možda treba razmisliti i o ugovoru o održavanju prilikom nabavke štampača jer je na taj način moguće ne samo produžiti garanciju do isteka radnog veka uređaja već i dogovoriti unapred troškove redovnog održavanja koje inače nije deo garantnog roka.

5. Zašto izabrati štampač u boji?

Štampači u boji su danas veoma pristupačni a troškovi eksploatacije više nisu nikakav bauk. Ako imamo u vidu da je cena koštanja jedne odštampane stranice u koloru na sopstvenom uređaju praktično jednaka ceni jedne odštampane crno-bele stranice u uslužnoj fotokopinici, lako dolazimo do zaključka da su te cene veoma prihvatljive. Izborom kolor štampača ili multifunkcijskog uređaja sebi otvarate mogućnost da Vaše ponude, dopisi ili reklamni flajeri budu jednostavno urađeni bez stvaranja zaliha, a na taj način firmu predstavljate u znatno lepšem svetlu. Boje su važne i značajne za ukupnu prezentaciju.

6. Kako poboljšati kvalitet odštampanog dokumenta?

Original d.o.o. je kompanija koja tržištu obezbeđuje originalne uređaje, tonere, bubnjeve i rezervne delove, što su sve preduslovi za kvalitet odštampanog dokumenta. Naši konsultanti prodaje će Vam ponuditi najbolje rešenje za Vaše potrebe za štampom, a naši obučeni serviseri će podesiti uređaj prema Vašim potrebama, i izvršiti obuku korisnika prilikom isporuke, kada će Vas i uputiti kako da najkvalitetnije postave parametre za štampu.

7. Da li mi je potreban štampač ili multifunkcijski uređaj?

Ukoliko je Vaša potreba isključivo za štampanjem onda je izbor štampač. Ukoliko imate potrebu da povremeno ili redovno nešto od dokumenata kopirate ili skenirate multifunkcijski uređaj je pravo rešenje.

8. Koliko košta štampač ili multifunkcijski uređaj?

Štampač ili multifunkcijski uređaj se određuje prema Vašim potrebama za štampom. Cene čitave palete uređaja koje nudimo su u širokom rasponu. Uvek je preporuka da kontaktirate naše konsultante prodaje kako biste otklonili svaku mogućnost pogrešnog odabira uređaja. Ukoliko Vaše potrebe nameću kupovinu uređaja uz ugovor o održavanju cena uređaja je znatno ispod tržišnih cena.